Cvičení s dětmi

Na cvičení je třeba se objednávat z důvodu omezené kapacity v rezervačním systému nebo na tel. 739 166 066.

Berušky

 • V kojeneckém období si dítě vytváří první pohybové vazby a pohyb je tak přirozenou potřebou všech dětí, proto je důležité jej rozvíjet. 
 • Hodina probíhá formou her, písniček a říkanek. 
 • Cvičíme na balonech, podložkách a tančíme podle jednoduchých dětských písniček, které si děti během chvilky rádi osvojí a zapamatují. Rodiče se zde většinou naučí nové říkanky a písničky, které s dětmi později mohou trénovat doma.
 • Hry podporují psychomotorický vývoj, jemnou motoriku, orientaci v prostoru. 
 • Vaše děti se naučí pobytu a spolupráci v kolektivu, obratnosti, koordinaci pohybů, rychlosti i síle a schopnosti spojovat tyto aktivity dohromady. 
 • Je-li vaše dítko stydlivé a plaché, může tento stav přetrvávat i po dobu více lekcí, "avšak vydržte". Děti se seznamují s prostředím a učí se spoustu věcí pouhým pozorováním a časem se zapojí.

Mimísek

 • Pohybové hry s miminky, které stimulují vývoj dítěte nejen po stránce pohybové, ale také emocionální, smyslové, rozumové, které příznivě podporují psychomotorický vývoj dítěte, rozvíjejí jemnou a hrubou motoriku, cit pro rytmus a hudbu.
 • Naučíte se základní techniky manipulace v souladu s psychomotorickým vývojem.
 • První rok života je velmi důležitý pro správný vývoj pohybového systému a už v tomto období může nesprávné zacházení zapříčinit pozdější problémy pohybového aparátu. Správná manipulace je velmi důležitá pro správný psychomotorický vývoj (nošení miminka v klubíčku, správný způsob zvedání, pokládání atd. Miminka chovaná v klubíčku jsou klidnější a spokojenější).
 • Zdraví i spokojenost dítěte v prvním roce života ovlivňujeme z velké části naší manipulací!

Hopsalín

Dejte možnost svému dítěti vybít energii zdravě v kolektivu dětí a touto atraktivní formou -CVIČENÍM NA TRAMPOLÍNCE !

Při cvičení dochází:

 • k rozvíjení pohybové aktivity (STOP dětské obezitě )
 • ke vnímání hudby a cítění rytmu, spojení pohybu s hudbou
 • zabránění svalovým nerovnostem, ke kterým dochází právě v období růstu
 • cvičením dojde ke štíhlosti a protáhlosti svalů
 • rozvoji flexibility
 • zařazení do kolektivu